Een koopovereenkomst wat houdt het in? 

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Een koopovereenkomst is een contract tussen koper en verkoper. Het is een overeenkomst die draait over koop en verkoop. Een koopovereenkomst wordt vaak opgesteld om vast te leggen dat de koper een product van de verkoper koopt. 

Wanneer een koopcontract laten opstellen?

Er zijn verschillende momenten waarop het verstandig kan zijn om een koopovereenkomst op te stellen. Zoals er een afspraak gemaakt moet worden tussen de koper en de verkoper. Maar ook bij de verkoop van onroerende zaken kan het verstandig zijn. Maar ook bij de verkoop van roerende zaken is een koopcontract opstellen handig. 

Waarom een koopovereenkomst opstellen? 

Door middel van koopovereenkomst worden de rechten en plichten van de koper en verkoper vastgezet. Er zijn vele situaties wanneer het handig is om een koopovereenkomst op te stellen. Zoals bij het kopen van een huis en auto. Zo is het bij een huis slim om de datum van overdracht en de koopsom vast te leggen. Maar het belangrijkste is dat er geen onenigheid kan ontstaan over de gemaakte afspraken bij een verkoop. Daarnaast kan je ook gemakkelijk aantonen als de andere partij zijn afspraken niet nakomen. Dit kan erg prettig zijn. Maar bij zo’n overeenkomst komen ook verplichtingen. Als de overeenkomst is getekend zitten beide partijen eraan vast. De koper moet bij ontvangst van het product de koopprijs betalen. Daarnaast is er sprake van een onderzoek plicht. Dit houdt in dat de koper moet vragen of het product daadwerkelijk geschikt is voor wat de koper ermee wil doen. Maar ook de verkoper heeft een plicht, namelijk informatieplicht. Dit houdt in dat hij moet vertellen wat hij weet over het product. 

Mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst

Een koopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn. Een mondeling contract sluit je af als je zegt dat je een product wilt kopen. Schriftelijk daarentegen sluit je als je een handtekening zet. Gaat het over een verlenging of een vernieuwing dan hoef je deze niet per se te tekenen. 

Wanneer geen koopovereenkomst? 

Als je tijdelijk iets uitleent dan heb je geen koopovereenkomst nodig maar een huurovereenkomst. Draag je een applicatie of software uit? Dan ben je ook geen koopovereenkomst nodig, maar een licentieovereenkomst is dan van toepassing. 

Kortom het kan erg voordelig zijn om een koopovereenkomst op te stellen. In veel verschillende situaties kan dit erg bevorderlijk zijn. Echter kan het wel lastig zijn om zelf een koopcontract op te stellen. Maar hier zijn verschillende bedrijven voor die je hiermee kunnen helpen

Categorieën: Marketing