Hulp bij Activiteitenbesluit? Gebruik de online tool Pharius

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Bent u op zoek naar een oplossing waarmee u veranderende regelgevingen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu bij kunt houden en waar u aan blijft voldoen. In uw bedrijf staan deze waarden centraal en u stelt alles in werking om aan de normen die worden gesteld, te voldoen. 

Om het u gemakkelijker te maken inzicht te hebben in de milieueisen en deze richtlijnen te volgen, hulp krijgen bij Activiteitenbesluit milieubeheer. Met een handzame online tool genaamd Pharius bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en kunt u zorgen dat u zichtbaar compliant bent met de Arborichtlijnen.

Om u daarbij te helpen leest u in dit artikel meer over hulp bij Activiteitenbesluit met betrekking tot milieubeheer. Omdat ieder bedrijf anders is, zijn de wetgevingen ook anders. Ontdek daarom onder welke inrichting uw bedrijf zich schaart en welke regels daarbij gepaard gaan, zodat u niet op misverstanden stuit en kunt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat houdt het Activiteitenbesluit milieubeheer in?

Bijna tien jaar geleden, op 1 januari 2013, is het Activiteitenbesluit ingevoerd met als doel bedrijven de nodige richtlijnen te geven die vallen in de Wet milieubeheer. Duidelijke en transparante regelgevingen waaraan bedrijven moeten voldoen om het belasten van het milieu te beperken. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een uitgebreid en gedetailleerd boekwerk waarin voor iedere activiteit dat belastend is voor het milieu, een gerichte regel is geformuleerd. Dat biedt voor u de mogelijkheid eenvoudig inzicht te krijgen in de maatregelen die voor u van toepassing zijn. En om het u nog helderder te maken, worden de geldende regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer verdeeld over onderstaande typen inrichtingen. Wanneer u hulp wilt bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, kunt u zich met dit artikel laten informeren om zich vervolgens te verdiepen in de online tool Pharius.

Drie typen inrichtingen voor het bepalen van het Activiteitenbesluit

Om te beginnen lopen we de drie types inrichting bij langs die bepalen waar uw bedrijf onder valt en welke maatregelen voorgeschreven worden. De inrichtingen worden ingedeeld op basis van milieubelastende activiteiten die in de branche doorgaans worden uitgevoerd. Valt uw bedrijf onder een van de typen inrichtingen, dan weet u op welk moment u een melding moet doen en welke eisen voor u worden gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Heeft u hulp nodig bij het Activiteitenbesluit, dan kunt u vanuit de inrichting waaronder uw bedrijf valt, eenvoudig die hulp inschakelen.

  • Type A inrichting

Werkt u op kantoor of in een schoolgebouw, dan werkt u in een branche waarin de milieubelasting het minst hoog is. U werkt niet met gassen of metalen die een nadelig effect hebben op het milieu. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan zullen die voor uw bedrijf geen effect hebben op het naleven van de milieuwetgevingen. Valt u onder Type A inrichting, dan hoeft u zich niet te melden bij de gemeente om u te verantwoorden voor een milieubelastende activiteit.

  • Type B inrichting

Anders is dat wanneer u werkt in een branche die valt onder de Type B inrichting. Bedrijven in de metaalbewerking, autogarages en ziekenhuizen behoren hiertoe. Dat heeft onder andere te maken met zwaardere metalen en gassen die effect hebben op het milieu. Strikte wetgevingen zorgen ervoor dat milieubelastende activiteiten beperkt blijven en u weet precies hoe u die grenzen niet overschrijdt. Begint u aan een milieubelastende activiteit of treden er veranderingen op binnen uw beleid met betrekking tot duurzaamheid, dan dient u zich te melden bij de gemeente. Wat u in de meeste gevallen niet nodig heeft, is een omgevingsvergunning milieu.

  • Type C inrichting

Als uw bedrijf onder Type C inrichting geschaard wordt, dan dient u te allen tijde een geldige omgevingsvergunning milieu te hebben. Heeft u de vergunning, dan is helder dat u voldoet aan de milieurichtlijnen. Bedrijven binnen branches die zwaardere milieubelastende activiteiten verrichten moeten zich melden bij de gemeente, wanneer bepaalde milieuregels niet zijn opgenomen in de omgevingsvergunning milieu. Behoort uw bedrijf binnen de Type C inrichting en wilt u hulp bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, maak dan gebruik van Pharius, de online tool waarmee u altijd inzicht heeft in de actuele ontwikkelingen in de milieuwetgeving.

Pharius, de tool die hulp biedt bij het Activiteitenbesluit milieubeheer

Wilt u altijd op de hoogte zijn wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer? Of doet zich een verandering voor in uw eigen werkzaamheden die mogelijk milieubelastend is, dan wilt u weten of u iets moet met deze verandering. De online tool Pharius helpt u bij het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Want heeft u toegang tot de tool, dan heeft u altijd en direct inzicht in de recente veranderingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. U weet wanneer u een melding moet doen en u hoeft nooit bang te zijn dat u ergens niet van op de hoogte bent. Zo loopt u nooit achter de feiten aan en kunt u zich verantwoorden over eventuele milieubelastende activiteiten binnen uw bedrijf. Niet alleen heeft de tool inzicht in maatregelen die gaan over het milieu. U weet ook of uw bedrijf voldoet aan de Arbowetgeving en voedselveiligheid.

Hulp bij het Activiteitenbesluit milieubeheer? Schakel RDMG Uitgevers in

Hopelijk heeft u na het lezen van deze blog nieuwe inzichten gekregen over het Activiteitenbesluit milieubeheer en hoe u voor uw bedrijf altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in de regelgeving. Wilt u hulp bij het Activiteitenbesluit milieubeheer en bij het instellen van de online tool voor Pharius? Schakel dan de specialisten van RDMG Uitgevers in. Met kennis en ervaring over de wetgeving die de kwaliteit, de gezondheid, de veiligheid en het milieu binnen uw bedrijf waarborgt, helpen zij om altijd aan die wetgeving te voldoen.

Categorieën: Overig