Hoe gaat een fusie in zijn werk?

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Bij een fusie denk je al snel aan grote bedrijven die samengaan. Ook voor kleinere bedrijven kan een fusie interessant zijn. Een fusie is vaak een strategische beslissing om een monopoliepositie te verkrijgen, om goedkoper in te kunnen kopen of om overheadkosten te verlagen. Een fusie moet synergie met zich meebrengen. In dit artikel bekijken we wat er komt kijken bij een fusie.

Bedrijfsfusie

Bedrijven kunnen op drie manieren fuseren. Via een bedrijfsfusie, een aandelenfusie of een juridische fusie. Bij een bedrijfsfusie worden zowel de activa als de passiva overgedragen. Er wordt dan ook wel gesproken over een activa-passiva transactie. Bedrijf A draagt al zijn activa over aan bedrijf B. Ook de passiva, de lang en kortlopende leningen worden overgedragen aan Bedrijf B. Bedrijf A blijft bestaan, beschikt over een flinke hoeveelheid geld die bedrijf B heeft betaald voor het bedrijf maar is verder leeg.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie dragen de aandeelhouders van een BV of een NV hun aandelen over. Activa of passiva worden niet overgedragen. De aandeelhouders krijgen geld terug voor hun aandelen. Een aandelenfusie is eigenlijk hetzelfde als een overname. Door het inkopen van de aandelen wordt een meerderheid van de stemrechten gevormd waarmee de controle over het bedrijf in de handen van een ander bedrijf komt.

Juridische fusie

Een juridische fusie is alleen mogelijk door twee rechtspersonen. Het vermogen van de rechtspersoon gaat over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt op in plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Een juridische fusie is alleen mogelijk bij rechtspersonen van dezelfde soort. Dat betekent dat een stichting niet met een bv kan fuseren. Een nv kan als uitzondering hierop wel met een bv een juridische fusie aangaan. Bij de meeste fusies is een advocaat ondernemingsrecht betrokken. Het fusieproces is complex. Daarom is bij de meeste fusies een advocaat of juridisch adviseur betrokken.

Wat is het gevolg voor de werknemers?

Als er een fusie of overname plaatsvindt tussen twee bedrijven dan zijn daar meestal werknemers bij betrokken. In het geval van een economische eenheid met behoud van identiteit is er sprake van ‘overgang van onderneming’. Dit betekent dat de werknemers moeten worden overgenomen. Ze houden hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Hoe wordt een fusie uitgevoerd?

Een advocaat ondernemingsrecht kan helpen bij het fusieproces. Het fusieproces bestaat uit een aantal stappen die goed begeleid moeten worden. Over het algemeen wordt er eerst een intentieverklaring opgesteld en een due diligence onderzoek uitgevoerd. Daarna gaat men de onderhandelingen in. In beide fases van het fusieproces kunnen de advocaten ondernemingsrecht van Forsyte adviseren.
0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *