Waar moet je aan denken bij een organisatieverandering?

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Als je als manager een reorganisatie wil doorvoeren moet je rekening houden met een aantal factoren die een vergrote dynamiek in je organisatie brengen. Allereerst is het belangrijk om goed voor ogen te hebben met welk doel je wilt veranderen. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de noodzaak van verandering, anders kan je een verhoogde mate aan weerstand verwachten. Ook verloopt een organisatieverandering in een aantal fasen, waarvan het helpt als je ze kan onderscheiden. Ook is het noodzakelijk om in elke fase op een andere manier te acteren.

De fasen van verandering

Als je de verandering aankondigt kan je allereerst verwachten dat betrokkenen gespannen maar ook verwachtingsvol reageren. Als dan de verandering eenmaal begint gaan mensen zich afvragen welke gevolgen de verandering voor ze heeft en komen ze er meestal achter dat dit meer is dan ze aanvankelijk hadden ingeschat. Als de verandercyclus vervolgens zonder verstoringen verloopt gaan mensen de oude situatie en hun gedrag opnieuw beoordelen en komen ze in een soort identiteitscrisis. Hierna volgt, bij een gunstig verloop, acceptatie en omarming van de nieuwe situatie. Er ontstaat dan een nieuwe omgeving die zich met de tijd verder ontwikkelt.

Verandermanagement of veranderkunde

In bovenstaande verandercyclus worden de fasen omschreven zoals het verloop zich doorgaans laat zien als er geen verstoringen optreden. De werkelijkheid is dat er meestal wel verstoringen optreden en er flink moet worden bijgestuurd. Actief verandermanagement is de sleutel voor een succesvolle organisatieverandering. Binnen verandermanagement wordt bijvoorbeeld omgegaan met weerstand tegen de verandering, deelnemers van een verandering helpen zelfinzicht te krijgen en uit een eventuele depressie te komen. Daarnaast omschrijft veranderkunde de methodieken om de impact van een reorganisatie meetbaar te krijgen en hierover te rapporteren naar opdrachtgevers. Kort samengevat legt verandermanagement zich toe op de economische en bedrijfsmatige kant alsmede de psychologische kant van een verandering. Goed uitgevoerd verandermanagement is onmisbaar bij elke reorganisatie.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *