Wat zijn de belangrijkste commerciële vaardigheden?

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Op het ogenblik dat een bedrijf op zoek gaat naar één of meerdere nieuwe, commerciële medewerkers spreekt het voor zich dat er aan de nieuwe werkkracht bepaalde eisen zullen worden gesteld. In het bijzonder wordt er bij het aanwerven van nieuwe personeelsleden gekeken naar de mate aan commerciële vaardigheden waarover ze beschikken. Men kan deze vaardigheden hebben opgedaan uit de theorie (bijvoorbeeld door het volgen van een bepaalde opleiding), maar ook uit de praktijk. In het laatste geval zijn de commerciële vaardigheden uiteraard tot stand gekomen door werkervaring. Bent u ook van plan om te solliciteren als commercieel medewerker, maar wilt u graag meer te weten komen over welke commerciële vaardigheden nu precies van belang zijn? U ontdekt het hier op deze pagina.

1.) Commercieel inzicht

De basis voor het al dan niet beschikken over commerciële vaardigheden wordt gelegd door de mate aan commercieel inzicht waar iemand al dan niet over beschikt. Commercieel inzicht is in de praktijk best een behoorlijk uitgebreid begrip te noemen. In de ruime zin van het woord richt het zich evenwel vooral op het creëren van inzicht in de werking van de markt evenals op welke manier hier op zo optimaal mogelijke wijze gebruik van kan worden gemaakt. Iemand die over een goed commercieel inzicht beschikt zal dus met andere woorden altijd weten hoe een potentiële klant op de meest optimale wijze te overtuigen van diens product of dienst.

2.) Het kunnen uitvoeren van een SWOT-analyse

Als commerciële medewerker van een bedrijf zult u regelmatig geconfronteerd worden met het uitvoeren van een bepaalde analyse. De belangrijkste analyse waar u zich eigenlijk met zekerheid in dient te bekwamen is de zogenaamde ‘SWOT-analyse’. SWOT staat concreet voor ‘Strenghts’, ‘Weaknesses’, ‘Opportunities’ en ‘Threats’. Het uitvoeren van een analyse als deze is vaak van cruciaal belang voor het welslagen van een nieuw product of dienst. Met behulp van een SWOT-analyse wordt er namelijk bepaald wat het toekomstperspectief is van een dienst of product welke op de markt zal worden gelanceerd.

3.) Klantgericht kunnen denken

“Klant is koning” is een stelling welke iedereen ongetwijfeld al wel eens zal hebben gehoord. Het is echter niet zomaar een stelling. De mate aan klantgerichtheid die u aan de dag weet te leggen zal namelijk grotendeels bepalend zijn voor het succes van de onderneming waarvoor u werkzaam bent. Door op een klantgerichte manier te werken is het mogelijk om heel wat klachten van klanten te voorkomen. Het resultaat is een optimale klanttevredenheid waarmee u zich mogelijks zult weten te onderscheiden van uw concurrenten.

4.) De kunst van het verkopen

Last but not least is er uiteraard nog het daadwerkelijk kunnen verkopen van een product of dienst. U mag nog over zo’n uitstekende kennis van de markt beschikken, wanneer u geen vlotte verkoop babbel geeft is de kans groot dat u weinig succes zult oogsten. Heel wat mensen zijn van nature een beetje schuchter waardoor ze niet meteen de nodige verkooppraatjes aan elkaar weten te rijgen. Dat hoeft evenwel geen probleem te zijn. Het verkopen van producten of diensten is namelijk iets dat perfect kan worden aangeleerd. Het volgen van een sales training of sales coaching kan u op dit vlak bijvoorbeeld helpen.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *