Het bijzondere doel van corporate finance

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Binnen de bedrijfswereld wordt er bijzonder vaak gesproken over corporate finance. Voor heel wat partijen is het evenwel nog altijd niet helemaal duidelijk wat dit begrip nu precies omvat. Daar gaan wij op deze pagina verandering in brengen. Corporate finance staat namelijk voor de verzameling aan activiteiten en handelingen welke betrekking hebben tot het volledige kapitaal waar een bedrijf over beschikt. Corporate finance heeft bijgevolg in de praktijk als doel om een maximale waarde te realiseren voor de aandelen. Dit uiteraard rekening houdende met alle beschikbare middelen welke de onderneming voor handen heeft.

Financiering van bedrijfsactiviteiten

Binnen de sector van niet alleen de accounting, maar ook de finance kunnen we corporate finance bestempelen als de sectie welke zich in het bijzonder richt op de financiering van bedrijfsactiviteiten. De activiteiten welke deel uitmaken van de corporate finance dienen er dan ook voor te zorgen dat de onderneming in kwestie honderd procent gezond is. Met andere woorden moet het bedrijf in kwestie in staat zijn om binnen de vermogensmarkt nieuw kapitaal aan te kunnen trekken. Dat lijkt een evidentie, maar dat is het voor heel wat ondernemingen absoluut niet, integendeel. Om dit te kunnen doen is het namelijk zo dat er in eerste instantie sprake moet zijn van een afdoende hoeveelheid aan vermogen.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de afdeling corporate finance haar activiteiten in de praktijk in die mate zal inrichten dat ze een zo optimaal mogelijk beeld zal krijgen van de vermogensmarkt. Op die manier kan er meteen ook op optimale wijze worden ingespeeld op de bedrijfsvoering welke wordt gehanteerd. In de praktijk vertaalt dit zich wel steevast in een bepaalde spanning die van kracht is tussen het gewenste rendement en het risico dat de investeringen met zich meebrengen.

Verschillende vormen van financiering strategieën

Er kan binnen de wereld van de corporate finance een onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende financieringsstrategieën. Het gaat hierbij om:

  • Een gebalanceerde strategie;
  • Een agressieve strategie;
  • Een conservatieve strategie;

Is er sprake van een gebalanceerde strategie? In dat geval wordt de omlooptijd en het vermogen niet alleen afgesteld, maar zelfs gelijkgesteld aan de omlooptijd van de activa. Dit betekent in de ruime zin van het woord dat de vlottende activa dient te worden gefinancierd met behulp van het kortlopend vreemd vermogen. Voor de duurzame activa geldt op haar beurt dat deze dient te worden gefinancierd met behulp van het langlopende vermogen.

Wordt er een agressieve strategie gehanteerd? In dat geval betekent dit, dat de onderneming in het bijzonder wordt gefinancierd met behulp van kortlopend vermogen. Is er sprake van een conservatieve strategie? Dan zorgt dit ervoor dat de onderneming wordt gefinancierd door middel van het langlopend vermogen.

Een belangrijke waardebepaling voor elke onderneming

De informatie op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat corporate finance op een structurele manier kan bijdrage aan de waarde waar een bepaalde onderneming over beschikt. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat corporate finance zorgt voor het optimaliseren van de waarde waar de aandelen van de vennootschap over beschikken. Voor elk bedrijf kan het dan ook beslist de moeite waard zijn om zich te verdiepen in de mogelijkheden en het potentieel waar corporate finance over beschikt. Indien u op zoek bent naar een specialist op het gebied van corporate finance, zijn de accountants en adviseurs van KRC Van Elderen de specialisten die u in uw behoefte kunnen voorzien.

Categorieën: Financiën

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *