Alles wat u moet weten over ISO 14001

Gepubliceerd door zakelijkenactueel op

Voor het opzetten en certificeren van milieumanagementsystemen wordt er overal ter wereld gebruik gemaakt van de ‘ISO 14001‘ systeemnorm. Het betreft hier dan ook de internationaal geaccepteerde norm welke de verschillende eisen duidelijk maakt waar een milieumanagementsysteem aan dient te voldoen. In de praktijk kan er worden geconcludeerd dat de ISO 14001 een bijzonder nuttig beheersysteem vormt voor het evalueren, verbeteren evenals rapporteren van milieuprestaties. Zou u graag meer te weten willen komen over alles wat betrekking heeft tot het ISO 14001 certificaat? Dan bent u hier aan het juiste adres!

Welke eisen stelt ISO 14001 aan de resultaten van het managementsysteem?

In de praktijk dient er dus rekening mee te worden gehouden dat de ISO 14001 norm verschillende eisen opstelt met betrekking tot de resultaten van het managementsysteem. Het gaat hierbij dan specifiek om de hieronder terug te vinden eisen:

 1. Er dient een continue verbetering te worden gerealiseerd van de prestaties evenals de bescherming ten opzichte van het milieu;
 2. Er moet een beheersing van de milieurisico’s worden gerealiseerd ten gevolge van de activiteiten van de organisatie;
 3. Men moet ten minste voldoen aan de geldende wettelijke vereisten;

Specifiek gaat het hierbij om de mogelijkheden die voorhanden zijn binnen een organisatie om een bepaalde invloed uit te oefenen op het milieu vanuit een levenscyclus perspectief. Dit betekent concreet dat eveneens de eventuele milieuaspecten bij leveranciers evenals afnemers onder het milieumanagementsysteem komen te vallen.

Opgebouwd uit verschillende onderdelen

Naast bovenstaande is het eveneens van belang om te weten dat de ISO 14001 bestaat uit verschillende onderdelen. Het gaat hierbij concreet om de onderstaande zaken:

 1. De context van de organisatie in kwestie;
 2. Leiderschap en planning;
 3. Ondersteuning en uitvoering;
 4. Het evalueren van de geleverde prestaties;
 5. Het doorvoeren van verbeteringen waar wenselijk;

De hierboven aangegeven onderdelen welke deel uitmaken van de ISO 14001-norm staan er om bekend te volgen uit de zogenaamde ‘High Level Structure’. Elke ISO-norm dient te worden opgezet volgens de HLS. Dit brengt een belangrijk voordeel met zich mee voor organisaties. Het zorgt er namelijk voor dat het voor organisaties eenvoudiger wordt gemaakt om hun managementsystemen te integreren. Het gaat hier specifiek om managementsystemen op vlak van kwaliteit, milieu evenals arbo.

Zelf van start gaan met de ISO 14001?

Wilt u ook graag een ISO 14001 certificaat behalen? In dat geval kunt u waarschijnlijk wel enkele interessante tips gebruiken. Specifiek gaat het hierbij om de volgende tips:

 1. Bepaal voor uzelf wat u nu precies wenst te bereiken met de 14001 norm;
 2. Zorg er voor dat de leidinggevende personen die betrokken zijn bij de organisatie de doelstellingen van een efficiënt milieumanagementsysteem steunen evenals er actief aan deelnemen;
 3. Maak een helder overzicht van de bestaande processen evenals systemen welke relevant zijn voor de impact op het milieu;

In het bijzonder deze derde tip is van cruciaal belang. Deze processen en systemen zullen in de praktijk immers de basis vormen voor uw milieumanagementsysteem. Ook mogelijke pijnpunten kunnen op deze manier aanzienlijk eenvoudiger aan het licht komen. Het mag dan ook duidelijk zijn, rekening houden met de hierboven aangehaalde tips is altijd een aanrader.

Categorieën: Overig

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *